Salwator City – Miasto przyszłości

Salwator City – Miasto przyszłości

Kompozycję urbanistyczną zespołu zajmującą obszar kształtem zbliżony do kwadratu o powierzchni blisko 5 ha, zbudowano w oparciu o kwartały założone na ortogonalnej siatce wywodzącej się z krakowskiej tradycji.

Główna oś kompozycyjna założenia podkreślona została przebiegającą centralnie w kierunku wschód – zachód pieszą promenadą tworzącą główny ciąg spacerowy osiedla, wzdłuż którego założono kanał wodny, zieleńce ozdobne oraz parkową galerię rzeźby współczesnej składająca się z sześcianów tworzących kompozycje rzeźbiarskie, gdzie każdy z sześcianów zbudowany jest z innego materiału użytego do budowy osiedla, tj. beton, szkło, drewno i stal.

Kompozycja urbanistyczna oraz ukierunkowanie architektoniczne są wynikiem założenia: by osiągnąć przy stosunkowo wysokiej intensywności zabudowy jak najwięcej mieszkań
i apartamentów otwartych widokowo na atrakcyjne miejsca takie jak: Kopiec Kościuszki, Stare Miasto z zachowaniem jednocześnie korzystnej ekspozycji nasłonecznienia mieszkań (kierunek wschodni, południowy i zachodni). W celu osiągnięcia tego zamierzenia wysokość zabudowy zmienia się obniżając stopniowo w kierunku południowo-wschodnim przebiegając od najwyższego XII kondygnacyjnego budynku w narożniku północno – zachodnim, będąc dominantą wysokościową, poprzez VI – IX – XI kondygnacyjne – kwartały środkowe do IV – VI kondygnacyjnych – kwartałów zamykających kompozycję od wschodu.

Od strony południowej Kompozycję domykają dwa wolnostojące budynki IV – kondygnacyjne, które podłużną falistą formą nawiązują do przebiegającego w sąsiedztwie potoku „Młynówka  Królewska”.

Zaprojektowany układ budynków pozwala na stworzenie półprywatnych przestrzeni osłoniętych
z trzech stron skrzydłami budynków połączonych ze sobą przeszklonymi przejściami. Umożliwiają one wyodrębnienie lokalnych enklaw spokoju i relaksu.

Architektura Salwator City odzwierciedla idee budynków o lekkiej wizualnie kompozycji, wprowadzającej do osiedla poczucie przestronności i swobody. Uzyskano to dzięki dużym powierzchniom przeszkleń zarówno na najwyższych kondygnacjach, jak i na piętrach znajdujących się poniżej. Wrażenie to dopełnia duży taras, loggia lub balkon zlokalizowane przy prawie każdym z mieszkań. Na elewacjach budynków użyto blaszane okładziny oraz płyty HPL, które uwidaczniają przejrzystość kompozycji i tektonikę brył dopełniają tym samym charakterystyczny wizerunek obiektu.

Nazwa inwestycji:                                 Zespół mieszkaniowy „Salwator City – Miasto przyszłości”

Adres:                                                 Kraków, ul. Stańczyka

Inwestor:                                              „Salwator City” Sp. z o.o.

Termin realizacji:                                   Etap 1 i 2 – 2009 rok
pozostałe etapy – w trakcie realizacji

Zespół projektowy:

arch. Witold Bolek
arch. Józef Białasik

arch. Tomasz Szubelak
arch. Jarosław Krupa

http://www.b2studio.com.pl