Wiadomości z kraju

We wrześniu ubiegłego roku miało miejsce uroczyste otwarcie nowego, trzykondygnacyjnego budynku Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Ten jeden z najbardziej nowoczesnych gmachów w kraju spełnia wszelkie międzynarodowe standardy architektury pasywnej, a jego awangardowa bryła oglądana z lotu ptaka przywodzi na myśl śmigło.
Kompozycję urbanistyczną zespołu zajmującą obszar kształtem zbliżony do kwadratu o powierzchni blisko 5 ha, zbudowano w oparciu o kwartały założone na ortogonalnej siatce wywodzącej się z krakowskiej tradycji. Główna oś kompozycyjna założenia podkreślona została przebiegającą centralnie w kierunku wschód – zachód pieszą promenadą tworzącą główny ciąg spacerowy osiedla, wzdłuż którego założono kanał wodny, zieleńce ozdobne oraz parkową galerię rzeźby współczesnej składająca się z sześcianów tworzących kompozycje rzeźbiarskie, gdzie każdy z sześcianów zbudowany jest z innego materiału użytego do budowy osiedla, tj. beton, szkło, drewno i stal.
2. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 2.1. Opis rozwiązań urbanistycznych Teren przeznaczony pod planowaną inwestycję znajduje się w północnej części kampusu AGH w rejonie ul. Czarnowiejskiej. Do przedmiotowej działki od strony południowej i wschodniej przylegają (stykając się z nią ścianą szczytową) pawilony C-4 i C-3 (o wysokości ok. 24m), które wraz z pawilonami C-1 i C-2 stanowią obudowę zadrzewionego „dziedzińca” wewnątrz którego znajduje się budynek Biblioteki Głównej AGH. W bezpośrednim sąsiedztwie, po stronie zachodniej, znajduje się zespół pawilonów B-1,2,3,4 połączonych z halą maszyn stanowiących bardzo intensywnie zabudowany zespół obiektów.