Blog

2. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 2.1. Opis rozwiązań urbanistycznych Teren przeznaczony pod planowaną inwestycję znajduje się w północnej części kampusu AGH w rejonie ul. Czarnowiejskiej. Do przedmiotowej działki od strony południowej i wschodniej przylegają (stykając się z nią ścianą szczytową) pawilony C-4 i C-3 (o wysokości ok. 24m), które wraz z pawilonami C-1 i C-2 stanowią obudowę zadrzewionego „dziedzińca” wewnątrz którego znajduje się budynek Biblioteki Głównej AGH. W bezpośrednim sąsiedztwie, po stronie zachodniej, znajduje się zespół pawilonów B-1,2,3,4 połączonych z halą maszyn stanowiących bardzo intensywnie zabudowany zespół obiektów.

Aby w pełni zrozumieć znaczenie wizualizacji i jej wykorzystanie w architekturze, należy wcześniej zadać sobie pytanie, czy dobrze rozumiemy znaczenie tego terminu. Tak więc, w architekturze, inżynierii i budownictwie wizualizacja stanowi rodzaj graficznej prezentacji (statycznej lub ruchomej) projektu. Ma ona być przejrzysta, łatwa w odbiorze (nie tylko dla ekspertów z danej dyscypliny) oraz powinna uwzględniać specyfikę dziedziny, w której ją wykorzystano. Wraz z rozwojem informatyki, do lamusa odchodzi wykonywanie wizualizacji przy stole kreślarskim. Obecnie na rynku dostępna jest szeroka gama programów pozwalających stosunkowo szybko wykonać profesjonalną prezentację projektu.